Hopp til hovedinnhold

HansPetter.no :blog

Slik installerer du C# og .NET på MacOs


Du er macbruker og trenger å kode i C# og .NET. Slik gjør du det:

Visual Studio Code

Først installerer du Visual Studio Code. VSCode er Atom-basert og faktisk veldig god, jeg foretrekker den når jeg koder JavaScript.

Så installerer du C#-utvidelsen.

Installer .NET

Du kan laste ned pakken herfra og installere den: https://www.microsoft.com/net/download

Eller du kan installere med Homebrew:

$ brew cask install dotnet-sdk

Homebrew-kommandoen automatiserer prosessen, men gjør det samme som når du laster ned pakken fra Microsoft og klikker filen i Finder.

Nå kan du (i teorien) åpne terminal og skrive dotnet.

Få det til å fungere

Jeg fikk feilmelding om at kommandoen ikke fantes. Løsningen er å legge til /usr/local/share/dotnet i $PATH.

Obs!: .NET Core sender bruksstatistikk til Microsoft. For å deaktivere datainnsamlingsetter du DOTNET_CLI_TELEMETRY_OPTOUT til true i .bash_profile. (Hvis du vil dele data med Microsoft så tar du bort linjen fra snutten under).

Legges til hvor som helst i ~/.bash_profile:

### .Net Core export DOTNET_CLI_TELEMETRY_OPTOUT=1 export PATH="/usr/local/share/dotnet:$PATH"

For at endringene skal tre i kraft og $PATH oppdateres må .bash_profile leses på nytt:

$ source ~/.bash_profile

Eller du kan åpne et nytt terminal-vindu.

Nå kan du bekrefte at det virker med dotnet --version eller bare dotnet:

$ dotnet --version 2.1.400

Hei, Verden!

https://www.microsoft.com/net/learn/get-started-with-dotnet-tutorial

$ cd $ dotnet new console -o helloWorld $ cd helloWorld/ $ dotnet run Hello World! $

Åpne i VSCode:

$ code .

Oversette Program.cs til Norsk:

using System;
namespace helloWorld {
  class Program {
    static void Main(string[] args) {
      Console.WriteLine("Hei, verden!");
    }
  }
}

Når du endrer filen i VSCode så spør programmet deg om du vil installere utvidelser for debugging, mm. Si ja til dette.

Kjør igjen:

$ dotnet run Hei, Verden!

C# er nå installert og du er klar for koding.