Hopp til hovedinnhold

HansPetter.no :blog

MariaDB, Homebrew & MacOS: «MySQL server has gone away»


Når jeg laster inn en sql-fil i MariaDB / Mysql (1,5GB) så fikk jeg følgende feilmelding:

ERROR 2006 (HY000) at line 5778: MySQL server has gone away

Opprett filen: `~/.my.conf± med følgende innhold:

[mysqld] max_allowed_packet= 64M wait_timeout= 6000

Start mysql på nytt:

$ mysql.server restart